27. kongres SSAIM – 1. informácia
11. – 13. 11. 2021
hotel Holiday Inn, Žilina

Prvú informáciu vo formáte PDF si môžete stiahnuť tu.

Ďalšie informácie o kongrese, aj s registračným formulárom budú postupne zverejnené na stránkach:
www.ssaim2021.sk
www.progress.eu.sk