UPOZORNENIE: Upozorňujeme, že všetci účastníci, aktívni i pasívni, musia byť zaočkovaní proti COVID infekcii z dôvodu bezpečnosti celého podujatia. Ďakujeme za porozumenie.

Kontakt pre vystavovateľov
Prihlasovanie, registrácia vystavovateľov na podujatie: Progress CA s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice
kontaktná osoba: Ing. Beáta Kapustová, e-mail: beata.kapustova@progress.eu.sk, tel.: 0905 411 511

Kontakt pre registráciu účastníkov
Slovenská lekárska spoločnosť
Cukrová 3, 813 22 Bratislava
Pavol Vician, e-mail: vician@sls.sk, tel.: 0915 777 151

Kongresový poplatok je vo výške 20€, v deň podujatia je poplatok vo výške 30€.
Kongresový poplatok prosíme uhradiť bankovým prevodom (potvrdenie preukázať pri registrácii) na účet:
Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava
VÚB Bratislava – mesto, Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Číslo účtu: SK36 0200 0000 0000 0453 2012
Swiftcode: SUBASK BX
Variabilný symbol: 21 1205 003

Pavol Vician za SLS
doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc. za SSAIM