Vážení členové ČSARIM

1. XXVII. kongres ČSARIM a SSAIM

Zasíláme bližší informace o programu kongresu ČSARIM 2021, který pořádáme ve spolupráci se Slovenskou společností anesteziologie a intenzivní medicíny dne 4. 9. 2021. Letošní podoba našeho kongresu je atypická z řady důvodů – epidemie covid-19 a s tím související nejistota rozsahu omezujících vládních opatření ovlivňujících výsledný virtuální formát akce, vazba na 17th World Congress of Anaesthesiologists (link zde) v Praze a z toho vyplývající naše snaha umožnit exkluzivně členům ČSARIM a SSAIM plnohodnotný vstup na akci v plném slova smyslu světového formátu – to vše v ceně poplatku na domácí kongres. Náš letošní kongres se výše zmíněným důvodům plně podřídil – on-line formátem, jednodenním rozsahem i strukturou programu.

Program kongresu bude vysílán „živě“ z přenosového studia v Kongresovém centru Praha a jeho odborná část bude probíhat převážně ve formátu diskusních kulatých stolů k aktuálním tématům oboru, určitou novinkou je účast zástupců plátců péče k vybraným tématům. Součástí programu bude vyhlášení tradičních cen i ocenění ČSARIM a Lemonova přednáška – pro letošní rok byl výborem nominován MUDr. Michal Horáček, DESA. Aktuální odborný program najdete zde, ke změnám ale dojít ještě může. Aktuální verzi programu hledejte vždy na stránkách kongresu. Registrovat na kongres se můžete zde.

Letošní kongres ČSARIM bude výjimečný ještě z jednoho důvodu. Na předprázdninovém jednání výboru ČSARIM jsme rozhodli o vytvoření formátu speciálního ocenění v podobě “medaile ČSARIM za mimořádné zásluhy pro obor“. V letošním roce bychom tímto oceněním chtěli symbolizovat naše uznání a poděkování za mimořádné pracovní nasazení během extrémní zátěže systému zdravotní péče v rámci epidemie covid-19 v ČR. O nominaci vybraných zdravotnických pracovníků byli požádáni krajští koordinátoři intenzivní péče. Zde z pozice předsedy ČSARIM dodávám – sebelepší výběr nemůže zahrnout všechny ty, kteří se na péči podíleli, toho jsme si ve výboru ČSARIM plně vědomi.


2. Povinnost lékařů se vzdělávat s využitím zahraničních zdrojů

V minulém zpravodaji jsme otevřeli dané téma a avizovali, že vás seznámíme s výsledky diskuze členů výboru ČSARIM k předmětné otázce. Obsah diskuze a postoj výboru je vyjádřen editorialem v recentním čísle časopisu Anesteziologie a intenzivní medicína (k dispozici zde).


prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda výboru ČSARIM